Сб, 03.06.2023, 17:59
Вітаю Вас Гість | RSS

Професійно-технічне училище №31 м.Полтава

Меню сайту
Наше опитування
З якого джерела інформації Ви дізналися про наш навчальний заклад?
Всего ответов: 278
Міні-чат
200
Вікіпедія
Наше опитування
Вам подобається наш сайт?
Всего ответов: 168

Методичний поради щодо виробничого навчання

Методичний поради щодо виробничого навчання

Цілі виробничого навчання:

Навчальна мета передбачає:

-    міцне засвоєння та усвідомлення обсягу загально технічних та спеціальних З, У, Н за обраним фахом шляхом практичних її застосувань у виробничій діяльності;

-    формування, закріплення і розвиток умінь та навичок планування і здійснення виробничого процесу;

-    формування і розвиток умінь і навичок застосування знань для розв’язання навчально-виробничих завдань пошукового характеру;

-    формування готовності до оволодіння сучасними технікою та технологією виробництва.

Розвивальна мета передбачає формування:

-    раціонального мислення та творчості;

-    пізнавальної активності та самостійності;

-    уваги, спостережливості;

-    критичного, аналітичного та логічного мислення;

-    вміння та навички самовдосконалення в обраній професії;

-    звички планувати та контролювати свою працю.

Виховна мета спрямована на виховання:

-    культури навчального процесу;

-    поваги до праці, обраної професії;

-    моральних якостей учнів як особистостей;

-    дисципліни, сумлінності, відповідальності, ініціативи.

Методи виробничого навчання

Методи виробничого навчання – основні способи діяльності майстра та учнів ПТНЗ, завдяки яким учні оволодівають знаннями, уміннями і навичками, професійною майстерністю, розвивають творчі здібності, розумові і фізичні сили.

Методи навчання здійснюються через різні прийоми.

Прийом – окрема визначена дія, складова процесу здійснення будь-якого методу навчання.

Класифікація методів виробничого навчання

І. Методи за джерелом інформації

1. Словесні методи (інструктаж, бесіда, пояснення, розповідь, робота з друкованим джерелом інформації):

- дозволяють в короткий термін передати велику за обсягом інформацію;

- розвивають абстрактне мислення;

- розвивають в учнів здібності до правильного, глибокого та осмисленого сприйняття довкілля і визначення сутності предметів, явищ, зв’язків та закономірностей між ними.

2. Наочні методи (візуальне сприйняття дійсності, поєднання наочного сприйняття і слова):

- демонстрація об’єктів і процесів, що вивчаються, у натуральному, природному вигляді (роздатковий матеріал, макети, моделі, натуральні зразки, показ прийомів роботи, проведення дослідів);

- демонстрація зображень, у тому числі символічних, умовних (креслення, схеми);

- демонстрація за допомогою інформаційних ТЗН.

3. Практичні методи (вправи, лабораторно-практичні роботи, рішення виробничих і технічних задач, дослідження, самостійна практична робота учнів).

4. Вправи – основний метод виробничого навчання.

ІІ. Методи за характером пізнавальної діяльності.

1.    Репродуктивні:

-    пояснювально-ілюстративний (учні слухають пояснення та спостерігають за показом майстра; використовується переважно на початкових етапах навчання).

-    Репродуктивний (виконання учнями прийомів та операцій за зразком, показаним майстром; виконання робіт згідно з інструкційно-технологічною карткою;вправи на тренажерах за докладно розробленою інструкцією; контроль процесу та підсумки роботи за вказівкою майстра).

2.    Продуктивні:

-    частково-пошуковий (виконання завдань за технологічною карткою, яка не має інструктивних вказівок; самостійні роботи на тренажерах при різних режимах та ситуаціях; прийняття оптимальних рішень при роботі в незвичних умовах; пошук причинно-наслідкових зв’язків);

-    дослідницький (самостійне визначення технології та режимів виконання завдань; проведення досліджень для встановлення закономірностей та алгоритмів технологічних процесів; планування і виконання індивідуальних та кваліфікаційних робіт або курсових і дипломних проектів).

ІІІ. Проблемно-розвивальні методи

-    монологічне проблемне викладання;

-    діалогічне проблемне викладання;

-    евристичний;

-    алгоритмічний;

-    програмований.

ІV. Методи активного навчання:

Традиційні (неімітаційні)    Інноваційні (імітаційні, ігрові)

-    лабораторно-практичне заняття;

-    самостійне виконання навчально-виробничих робіт;

-    виробничий семінар;

-    виробнича практика;

-    виконання індивідуальних завдань;

-    дискусія з мозковим штурмом;

-    програмоване навчання;

-    дослідницька робота    -    розробка варіантів рішень;

-    імітаційні вправи;

-    індивідуальний тренінг;

-    аналіз конкретних ситуацій;

-    розігрування ролей;

-    ігрове проектування;

-    ігри, ділові ігри

Типи і види уроків виробничого навчання

У сучасній педагогічній практиці найбільш розповсюджена класифікація уроків згідно з визначенням основної дидактичної мети, що вирішується на тому чи іншому уроці.

Тип уроку визначається основною дидактичною метою.

Вид уроку – це засіб його реалізації (або вказує на методику йог проведення).

За формою проведення можна окремо виділити такі групи нетрадиційних уроків:

-    уроки у вигляді змагань та ігор (конкурси, турніри, ділові ігри, вікторини тощо);

-    уроки у вигляді публічного спілкування;

-    уроки, що опираються на фантазію;

-    уроки, комбіновані з іншими організаційними формами навчання (урок-консультація, урок-практикум тощо);

-    уроки, засновані на імітації діяльності проведення громадсько-культурних заходів;

-    уроки, засновані на нетрадиційній (інноваційній) діяльності учнів (уроки-взаємонавчання, уроки співпраці, уроки самоуправління тощо);

-    інтегровані, бінарні уроки.

Класифікація типів і видів уроків виробничого навчання

Урок формування первинних умінь    Сприйняття і первинне усвідомлення нової навчальної інформації; показ нових трудових прийомів і операцій трудової діяльності; формування первинних умінь правильного виконання окремих прийомів з дотриманням правил безпеки    -    інструктаж;

-    екскурсія;

-    кіно;

-    вправа;

-    тренаж

Урок формування складних умінь    Закріплення і розвинення умінь виконання окремих прийомів і операцій трудової діяльності з дотриманням якості в роботі; формування умінь і навичок по об'єднанню декількох простих операцій в одну складну при раціональному використанні урочного часу    -    лабораторно-практичні заняття;

-    вправи;

-    імітаційний тренаж;

-    самостійна робота

Урок вдосконалення вмінь та формування навичок    Удосконалення та систематизація умінь при виконанні складних робіт, формування навичок при вирішенні складних виробничих завдань    -    аналіз конкретних ситуацій;

-    конкурс;

-    виконання індивідуальних робіт;

-    дослідження

Урок комплексного застосування З, У, Н при виконанні НВР    Розвинення критичності, аналітичності, логічності мислення, самостійності та творчості учнів при виконанні НВР; комплексне застосування набутих З, У, Н    -    ділова гра;

-    аналіз конкретних ситуацій;

-    виконання індивідуальних робіт;

-    ігрове проектування

Контрольно-перевірочний урок    Виявлення глибини знань, перевірка і оцінка умінь і навичок виконання окремих операцій та складних і комплексних робіт; виявлення недоліків в З, У, Н та їх причин; отримання даних для атестації учнів    -    залік;

-    тестування;

-    контрольно-перевірочна робота;

-    імітаційні вправи;

-    конкурс;

-    гра

У сучасній дидактиці вживається поняття «синтетичний урок», сутність якого полягає в тому, що повторення попереднього навчального матеріалу зливається з введенням нової навчальної інформації та її закріпленням. При цьому відбувається непомітне «входження» учнів в нову тему та її ефективне засвоєння. Вивчення нового матеріалу, таким чином, починається вже на етапі актуалізації опорних знань, а закріплення ведеться паралельно із сприйманням нової інформації.

Алгоритм підготовки майстра виробничого навчання до занять

Готуючись до уроку, майстер в/н повинен:

-    проаналізувати підсумки попередніх занять з метою виявлення причин недоліків та внесення змін і доповнень у наступний урок;

-    визначити основну дидактичну мету уроку;

-    визначити тип, вид, структуру уроку та час, відведений для проведення кожного його елементу;

-    скласти план уроку;

-    підготувати науково-технічну та методичну літературу, а також матеріали з передового досвіду за темою уроку;

-  намітити практичні та навчально-виробничі роботи, вправи, завдання для самостійної роботи учнів під час закріплення нового навчального матеріалу;

-    підготувати дидактичне і матеріально-технічне забезпечення уроку;

-    визначити між предметні (внутрішньо предметні) зв’язки та прийоми їх реалізації на уроці;

-  визначити типові помилки, яких допускаються учні під час вправ, намітити засоби їх попередження або виправлення;

-    підготуватися до показу на уроці наочних засобів, експериментів, нових операцій і прийомів трудової діяльності;

-    спланувати методику контролю якості З, У, Н учнів на уроці.

Вимоги до змісту структурних елементів уроку виробничого навчання

І. Вступний інструктаж

Вступний інструктаж – сукупність методів і прийомів виробничого навчання, які використовуються на початку занять з метою підготовки учнів до активного, безпомилкового і свідомого виконання практичних завдань.

Алгоритм проведення вступного інструктажу:

-    повідомлення теми і мети уроку;

-    цільова установка учнів;

-    перевірка З, У, Н за матеріалами уроків, взаємопов’язаних з метою уроку і необхідних для його проведення;

-    пояснення характеру і призначення запланованої на уроці роботи;

-    пояснення нової теоретичної навчальної інформації;

-    демонстрація нових операцій і прийомів трудової діяльності;

-    ознайомлення учнів з матеріалами, інструментами та приладами, які вперше будуть застосовуватися на уроці, та правилами техніки безпеки при роботі з ними;

-    вивчення інструкційної та інструкційно-технічної (технологічної) документації;

-    пояснення та показ способів раціональної організації робочих місць учнів при виконанні завдань;

-    інформація про типові помилки та способи їх попередження;

-  опитування учнів та пробне виконання ними нових прийомів роботи з метою перевірки засвоєння матеріалу вступного інструктажу;

-    відповіді на запитання учнів.

ІІ. Поточний інструктаж

Поточний інструктаж – сукупність методів виробничого навчання, при використанні яких інструктивна діяльність майстра орієнтована на диференційний та індивідуальний підхід до учнів під час закріплення ними нової навчальної інформації шляхом її застосування у самостійній практичній діяльності

Реалізація поточного інструктажу передбачає:

-    видача завдань для самостійної роботи учнів;

-    пояснення послідовності виконання завдань;

-    розподіл учнів за робочими місцями;

-    повідомлення про критерії оцінювання практичної діяльності учнів;

-    індивідуальний поточний інструктаж шляхом проведення цільових обходів робочих місць учнів.

Приблизні цілі обходів робочих місць:

-    перевірка правильності організації робочих місць учнів та дотримання ними правил техніки безпеки;

-    перевірка правильності виконання учнями нових прийомів та технологічного процесу виконання робіт;

-    перевірка умінь користуватися кресленнями, інструкційними та технологічними картами;

-    надання допомоги учням;

-    перевірка ходу виконання робіт (між операційний контроль);

-    перевірка якості роботи учнів та виконання ними норм часу;

-    приймання та оцінювання робіт.

ІІІ. Заключний інструктаж

Заключний інструктаж – підбиття підсумків виконання учнями трудових завдань з використанням сукупності методів виробничого навчання, які застосовувалися на уроці; об’єктивне оцінювання підсумків їх практичної діяльності.

Проведення заключного інструктажу передбачає:

-    аналіз уміння учнів застосовувати нову навчальну інформацію, що вивчалася на уроці;

-    аналіз причин помилок учнів та застосування засобів їх усунення;

-    повідомлення та обґрунтування оцінок, отриманих учнями на уроці;

-    аналіз дотримання правил техніки безпеки праці, організації робочих місць учнів;

-    розгляд випадків нераціонального використання урочного часу.

Схема плану уроку виробничого навчання

Тема програми___________________________________________________

Тема уроку_______________________________________________________

Мета уроку:

а) навчальна – які професійні З, У, Н формуються, закріплюються і розвиваються на уроці;

б) розвивальна – які операції і прийоми розумової діяльності учнів розвиваються на уроці;

в) виховна – які якості особистості учнів формуються і розвиваються на уроці.

Тип уроку_____________________________________________________

Вид уроку______________________________________________________

Дидактичне забезпечення (за допомогою якого здійснюється процес навчання)__________________________________________________________

Матеріально-технічне забезпечення (за допомогою якого всі учні здійснюють свою практичнудіяльність _____________________________

Міжпредметні зв’язки_____________________________

Перелік практичних завдань_________________________

Список основної і додаткової літератури_____________________

*** Методична мета вказується тільки при проведенні відкритих уроків.

Хід уроку

І. Організаційна частина ( ~ 5 хв.):

- перевірка наявності учнів;

- перевірка готовності учнів до уроку;

- допуск з техніки безпеки.

ІІ. Вступний інструктаж ( ~ 40 хв.):

1.    Актуалізація знань:

-    повідомлення теми програми і уроку;

-    цільова установка проведення уроку;

-    перевірка опорних З, У, Н учнів, необхідних їм для подальшої роботи на уроці;

-    аналіз і доповнення відповідей учнів, підбиття підсумків.

2.    Викладання нового матеріалу:

-    повідомлення нової навчальної інформації;

-    показ нових прийомів трудової діяльності;

-    пояснення характеру і послідовності роботи учнів на уроці;

-    повідомлення про передовий досвід за темою уроку;

-    опитування учнів і пробне виконання ними нових прийомів, показаних майстром;

-    відповідь майстра на запитання учнів;

-    підбиття підсумків вступного інструктажу.

ІІІ. Поточний інструктаж ( ~ 270 хв.):

-    видання завдань для самостійної роботи учнів та пояснення порядку їх виконання;

-    розподіл учнів за робочими місцями;

-    повідомлення про критерії оцінювання виконуваних робіт;

-    цільові обходи майстром робочих місць учнів;

-    прийом майстром виконаних робіт;

-    прибирання робочих місць.

IV. Заключний інструктаж ( ~ 270 хв.):

-    аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку;

-    оцінка роботи учнів, її об’єктивне обґрунтування;

-    аналіз причин помилок учнів та засоби їх усунення;

-    повідомлення та обґрунтування оцінок;

-    видача домашнього завдання.

Основна плануюча документація з виробничого навчання у ПТНЗ

1.    Навчальний план – це документ, що визначає освітній рівень вступника, цілі навчання, перелік обов’язкових навчальних предметів, механізм міжпредметних зв’язків, форми, періодичність, терміни контролю З, У, Н учнів, їх кваліфікаційної атестації, вимоги до основних обов’язкових засобів навчання та плановий рівень кваліфікації випускника.

2.    Навчальна програма з виробничого навчання – це документ, що визначає зміст професійних З, У, Н та способи і методи їх формування; розробляється фахівцем, що викладає курс, на основі типової з урахуванням змін у відповідній галузі виробництва та сфері послуг і погоджується із замовниками робітничих кадрів.

3.    Поурочно-тематичний план  складається педагогом у відповідності до навчальних програм, розглядається на засідання відповідної методичної комісії, затверджується заступником директора і є документом багаторазового використання.

4.    Перелік навчально-виробничих робіт з професії визначає роботи, які виконують учні з метою оволодіння професійними З, У, Н, що передбачені програмою виробничого навчання; складається на семестр майстром в/н під керівництвом старшого майстра, обговорюється методичними комісіями та затверджується заступником директора з НВР.

5.    План уроку є обов’язковим особистим документом, складається в довільній формі і має на меті забезпечити педагогу найбільш ефективне проведення уроку. За умови проведення уроків у паралельних групах з однієї й тієї ж теми майстер складає один план уроку з урахуванням особливостей проведення уроку в тій чи іншій групі.

6.    Розклад занять складається під керівництвом заступника директора і затверджується не пізніше як за тиждень до початку навчання.

7.    Журнал виробничого навчання є основним документом фінансової звітності, який передбачає записи про дату і зміст проведення занять (робіт), час, витрачений на кожну тему (роботу), поточну, проміжну і підсумкову успішність учнів, відсутність учнів на заняттях.

Вхід
Пошук
Календар
«  Червень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Архів записів
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Корисні посилання
МОН ZNO PTOPO PTO IITZO PEDPRESA UZ POIPPO

Copyright MyCorp © 2023
Конструктор сайтів - uCoz
Адміністратор сайту: Кругліковська Надія Анатоліївна