Нд, 21.07.2024, 05:16
Вітаю Вас Гість | RSS

Професійно-технічне училище №31 м.Полтава

Меню сайту
Наше опитування
З якого джерела інформації Ви дізналися про наш навчальний заклад?
Всего ответов: 289
Міні-чат
200
Вікіпедія
Наше опитування
Вам подобається наш сайт?
Всего ответов: 173

Правила внутрішнього розпорядку

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

  1. Згідно з Конституцією України (ст. 53) кожен має право на освіту. Середня спеціальна освіта доступна для всіх у відповідності до здібностей кожного.
  2. Правила внутрішнього розпорядку учнів Професійно-технічного училища №31 м. Полтава (ПТУ №31), розроблені згідно Закону України «Про освіту», Закону України «Про професійно-технічну освіту», Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом № 419 від 30.05.2006 року. Ці правила повинні сприяти формуванню свідомого ставлення до навчання, зміцненню навчальної дисципліни учнів, раціональному використанню навчального часу, поліпшення якості навчального процесу.

 

Діючі Правила є обов’язковими для виконання

всіма учнями навчального закладу

 

ПРАВА УЧНІВ

 

1. Отримання навчання у відповідності з навчальними програмами.

2. Безкоштовне користування бібліотекою, навчальною, виробничою, науковою й культурно-спортивною базою училища.

3. Безпечні умови навчання відповідно до діючих державних норм і вимог, охорону життя та здоров’я під час навчального процесу.

4. Користування підручниками і навчальними посібниками.

5. Участь в олімпіадах, конкурсах, турнірах, фестивалях, конференціях, семінарах та інших освітніх заходах, які проводяться в училищі, місті,Україні, спортивно-масовій, громадській діяльності.

6. Отримання платних послуг у сфері освіти.

7. Забезпечення стипендією, іншими грошовими виплатами згідно з чинним законодавством.

8. Заохочення за успіхи в навчальній, спортивно-масовій, громадській діяльності.

9. Участь в управлінні навчальним закладом (вибирати і бути обраним до органів учнівського самоврядування).

10. Переведення до іншого навчального закладу в порядку, встановленому законодавством України.

11. Участь у професійних спілках, молодіжних та інших громадських об’єднаннях, діяльність яких не суперечить законодавству.

12. Отримання повної інформації, пов’язаної з навчально-виховним процесом.

13. Захист своїх прав і законних інтересів.

14. Відстрочку від призову на строкову військову службу згідно з чинним законодавством України.

15. Канікули.

16. Отримання соціально-педагогічної та психологічної допомоги від спеціалістів навчального закладу.

17. Ознайомлення з наказом про застосування дисциплінарного стягнення та його оскарження в установленому даним положенням порядку.

18. Після успішного закінчення училища отримати документ про освіту установленого зразка.

 

ОБОВЯЗКИ УЧНІВ

 

1. Дотримуватись Правил внутрішнього розпорядку учнів ПТУ №31.

2. Своєчасно та якісно виконувати накази директора, розпорядження та вказівки його заступників, майстрів з виробничого навчання, класних керівників та інших працівників з питань, пов’язаних з освітнім процесом.

3. Сумлінно та відповідально ставитись до засвоєння змісту освітніх програм, програм виховання, у повному обсязі виконувати вимоги нормативних актів у сфері освіти.

4. Не чинити дій, за які законодавством передбачена адміністративна чи кримінальна відповідальність, дій, що створюють умови для корупції, ображають людську гідність чи перешкоджають іншим членам колективу виконувати свої обов’язки, а також дій, які завдають матеріальних збитків і шкодять діловій репутації ПТУ № 31.

5. Вимикати свої мобільні телефони, планшети, ноутбуки та інші технічні засоби під час навчальних занять.

6. Дотримуватись загальноприйнятих норм поведінки в громадських місцях.

7. Мати охайний зовнішній вигляд, дотримуватися ділового стилю одягу, мати спецодяг для проходження виробничого навчання та спортивну форму для уроків фізичної культури.

8. Турбуватися про своє здоров’я та здоров’я оточуючих, прагнути до морального і фізичного розвитку та самовдосконалення, підтримувати оптимальний рівень особистої працездатності.

9. Регулярно відвідувати навчальні заняття та виконувати у встановлені строки вимоги, передбачені відповідними навчальними планами та навчальними програмами, не спізнюватися на заняття.

10. Дотримуватися правил пожежної безпеки, санітарних правил і норм, заходів безпеки в навчальних кабінетах, лабораторіях, на спортивних майданчиках і на території навчального закладу.

11. Дотримуватися та підтримувати належну чистоту і порядок у навчальних кабінетах, лабораторіях, корпусах, та на території навчального закладу, дбайливо ставитися до майна навчального закладу, відшкодувати нанесені матеріальні збитки відповідно до встановлених вимог.

12. Брати участь в суспільно-корисній праці на благо училища.

13. Дбайливо та економно ставитися до споживання паливно-енергетичних ресурсів (електрична і теплова енергія, вода) у корпусах навчального закладу.

14. Повідомляти майстра виробничого навчання чи класного керівника про неможливість явки на заняття у перший день відсутності, у перший день явки на заняття надавати документ установленого зразку (медичні довідки, особисті пояснювальні записки) які роз’яснюють причину відсутності.

15. Дотримуватись під час проходження практики вимог, установлених для працівників відповідних організацій, у тому числі з охорони праці.

16. Дбайливо ставитися до особистих учнівських документів (учнівський квиток, єдиний квиток), у разі втрати їх негайно повідомити про це керівництво навчального закладу та відновити загублені документи в установленому порядку у 15-денний строк.

17. Поважати честь і гідність інших учасників освітнього процесу, не допускати в мові грубих і некоректних висловлювань.

18. Дотримуватися правил проживання у гуртожитку ПТУ №31.

19. У гуртожитку учні мають з’являтися не пізніше 21.00.

 

РЕЖИМ ЗАНЯТЬ

 

1. Режим занять визначається навчальними планами та санітарно-гігієнічними нормами.

2. Обов’язкове навчальне навантаження учнів не повинно перевищувати 40 навчальних годин на тиждень.

3. Навчальний рік починається 1 вересня. Навчальні заняття проводяться за розкладом згідно з навчальними планами та програмами, затвердженими Міністерством освіти та науки. Розклад занять затверджується директором і оприлюднюється не пізніше 1 (першого) тижня від початку занять.

4. Відвідування навчальних занять є обов’язковим для учнів.

5. Тривалість уроку з предметів теоретичного навчання складає 45 хвилин, тривалість перерв між уроками – не менше 5 хвилин.

6. Тривалість робочого дня для учнів під час виробничого навчання в умовах виробництва та виробничої практики повинна відповідати часу, відведеному навчальним планом, але не перебільшувати тривалості робочого дня, яка встановлена трудовим законодавством для відповідних категорій робітників. Особи, які не досягли 18-ти років, на шкідливих роботах та підприємствах можуть знаходитися не більше 4-х годин на день

7. Для учнів, які навчаються 1 рік і більше, передбачені канікули – 14 днів у зимовий період, по закінченню навчального року – 2 місяці.

8. Учень, який з’явився на заняття у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, не допускається адміністрацією до занять.

9. У випадку невиходу на заняття з причини хвороби учень зобов’язаний повідомити керівників групи про невихід на заняття у перший день хвороби і надати довідку про непрацездатність в перший день його виходу на заняття.

 

ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УЧНІВ

 

1. Підставами для притягнення учня до дисциплінарної відповідальності є протиправне, навмисне чи неналежне виконання обов’язків, покладених на нього Статутом ПТУ № 31, цими Правилами внутрішнього розпорядку учнів ПТУ № 31 та іншими нормативно-правовими актами навчального закладу, у вигляді таких проступків чи порушень:

а) запізнення чи неявки без поважних причин на загальні лінійки (щопонеділка), на зустріч майстрів виробничого навчання і класних керівників з групами;

б) запізнення чи неявки без поважних причин на навчальні заняття та інші форми навчання (консультації викладачів, іспити, збори учнів, виховні години тощо);

в) порушення дисципліни в ході освітнього процесу;

г) користування під час навчального процесу мобільним телефоном, планшетом (окрім випадків використання як навчального засобу);

д) недотримання в період проходження практики (виробничого навчання) режиму робочого часу, визначеного правилами внутрішнього трудового розпорядку відповідної організації;

е) невиконання без поважних причин законної вимоги педагогічного працівника;

є) образа учасників освітнього процесу;

ж) розповсюдження інформації, яка завдає шкоди здоров’ю учнів;

з) псування споруд, будівель, обладнання чи іншого майна училища;

і) недотримання (порушення) вимог законодавства про охорону здоров’я, пожежної безпеки;

к) вживання алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива, вживання наркотичних засобів, психотропних, токсичних та інших одурманюючих речовин у приміщеннях училища та на його території або поява у зазначених місцях у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння;

л) куріння (вживання) тютюнових виробів у навчально-виробничих корпусах та на території училища.

2. За здійснення учнями дисциплінарного проступку встановлюється дисциплінарна відповідальність, яка виражається у застосуванні до нього таких дисциплінарних стягнень:

а) зауваження;

б) догана;

в) відрахування.

 

Відрахування як міра дисциплінарної відповідальності

може застосовуватися за:

 

1) незадовільну успішність із навчальних дисциплін (систематичне складання учнями поточних форм контролю на оцінки початкового рівня (1 – 3 бали) та «не атестовано» з предметів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки);

2) незадовільну успішність з практики;

3) незадовільну поведінку, що носить систематичний характер (а саме пропуски занять без поважних причин, запізнення на навчальний процес, що носить систематичний характер, невиконання без поважних причин законної вимоги педагогічного працівника, невиконання індивідуального плану роботи учня), не ліквідації академічної заборгованості в установлені строки. не проходження підсумкової атестації без поважних причин, тривалої відсутності (більше тридцяти днів) без поважних причин на навчальних заняттях протягом навчального року.

4. Підставою для притягнення учня до дисциплінарної відповідальності можуть бути: повідомлення місцевих виконавчих та розпорядчих органів, правоохоронних органів, інших державних органів та організацій, доповідні записки педагогічних чи інших працівників училища, рішення педагогічної Ради тощо.

5. Фіксування порушення навчального процесу та дисципліни здійснюється викладачами та/або майстрами виробничого навчання у внутрішній первинній документації училища.

6. На підставі зафіксованих зауважень майстер виробничого навчання, класний керівник чи викладач, на уроці в якого було здійснене порушення, складають на ім’я директора училища доповідну записку, де зазначають зміст допущених порушень учнями.

7. На підставі доповідних записок від майстрів з виробничого навчання, класних керівників питання про подальше навчання учня виноситься на педагогічну Раду.

8. З метою моніторингу стану навчально-виховної роботи закріпленої групи, майстри виробничого навчання та класні керівники використовують у роботі: звіт майстра по підсумках навчання, поведінки і відвідування занять, журнали обліку теоретичного та виробничого навчання, рейтинги групи, відомості успішності групи за семестр, аналіз дисципліни учнів.

 

ЗАОХОЧЕННЯ УЧНІВ

 

1. За успіхи в навчальній, спортивно-масовій, громадській діяльності училища встановлюються такі види заохочення:

а) оголошення подяки директором;

б) нагородження Грамотою, Почесною грамотою;

в) нагородження цінним подарунком;

г) направлення листа-подяки законним представникам учня.

2. Заохочення оголошуються наказом директора навчального закладу. Витяг з наказу про заохочення зберігається в особовій справі учня.

 

ДОТРИМАННЯ ПОРЯДКУ У ПРИМІЩЕННЯХ ТА НА ТЕРИТОРІЇ НВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

1. В училище слід приходити без запізнень, не пізніше, як за 5 хвилин до початку першого уроку, ранкової лінійки, в охайному вигляді.

2. Прийшовши в училище, учень повинен принести з собою все необхідне для навчальних занять: підручники, зошити, альбом, письмові та креслярські приладдя, а для уроків фізичного виховання – спортивну форму.

3. Учні повинні заходити в клас, майстерню, лабораторію лише з дозволу викладача, майстра виробничого навчання. Щоб вийти з класу, лабораторії, майстерні під час занять також необхідно отримати дозвіл викладача чи майстра виробничого навчання. В кінці уроку учні встають тільки після того, як викладач скаже, що урок закінчено.

4. Знаходячись в коридорах училища, необхідно поводити себе так, щоб не заважати іншим. Не можна бігати, штовхатись, кричати, розмахувати руками. Варто йти, притримуючись правої сторони. У дверях не намагатись у будь-якому випадку пройти першим. Пропусти вперед викладачів, майстрів та інших старших, навіть якщо вони вам незнайомі. Юнаки повинні пропустити спочатку дівчат.

5. Якщо в клас заходить викладач, будь-хто з працівників училища або гості, учні повинні встати. На слова привітання повинні відповісти.

6. Якщо необхідно поставити питання викладачу або відповісти на нього питання, слід підняти руку та дочекатись, коли дозволять говорити.

7. Працюючи з інструментом, апаратами, приладами, підручниками, наочними посібниками, учні повинні точно виконувати вказівки викладача або майстра виробничого навчання, а також дотримуватись правил з охорони праці. У випадку виходу з ладу обладнання, інструменту, вимірювальних приладів, учень повинен одразу доповісти про це майстру, викладачу.

8. Після закінчення занять потрібно навести порядок на своєму робочому місці. Під час перерви всі виходять з класу, майстерні, лабораторії, приміщення – провітрюється. Учні зобов’язані в кінці занять прибрати класи і лабораторії.

 

НА ТЕРИТОРІЇ ТА У ПРИМІЩЕННІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

 

1. Приносити та розпивати алкогольні, слабоалкогольні напої, напої, що містять спирт, пиво, розповсюджувати, зберігати і вживати наркотичні засоби, психотропні, токсичні та інші одурманюючі речовини, з’являтися, перебувати в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, чинити інші дії, за які чинним законодавством передбачена адміністративна відповідальність;

2. Приносити вибухові, легко запалювальні і токсичні речовини, вогнепальну, газову та холодну зброю;

3. Грати в карти та інші азартні ігри;

4. Грати в спортивні ігри поза спеціально відведених для цього місцях (спортивних майданчиках) за виключенням проведення в установленому порядку організованих масових спортивно-розважальних заходів.

Вхід
Пошук
Календар
«  Липень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Архів записів
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Корисні посилання
МОН ZNO PTOPO PTO IITZO PEDPRESA UZ POIPPO

Copyright MyCorp © 2024
Конструктор сайтів - uCoz
Адміністратор сайту: Кругліковська Надія Анатоліївна