Нд, 21.07.2024, 04:27
Вітаю Вас Гість | RSS

Професійно-технічне училище №31 м.Полтава

Меню сайту
Наше опитування
З якого джерела інформації Ви дізналися про наш навчальний заклад?
Всего ответов: 289
Міні-чат
200
Вікіпедія
Наше опитування
Вам подобається наш сайт?
Всего ответов: 173

Правила прийому

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до професійно-технічного училища № 31 м. Полтава

на 2024 рік

 

І. Загальна частина

1.1. Правила прийому до професійно-технічного училища № 31 м. Полтава (далі – училище) розроблені відповідно до законодавства України та на основі Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України (далі – Типові правила), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 № 499 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.05.2013 за № 823/23355 (зі змінами).

1.2. До професійно-технічного училища №31 м. Полтава приймаються на навчання громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Особливості прийому на навчання до професійно-технічного училища №31 м. Полтава осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення в частині проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, визначаються відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за № 505/36127.

1.3. Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного і соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.

Іноземці, особи без громадянства та особи, яким надано статус закордонного українця, здобувають професійну (професійно-технічну) освіту в професійно-технічному училищі №31 м. Полтава відповідно до чинного законодавства України.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до училища здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційними рівнем „кваліфікований робітник” відповідно до затверджених обсягів регіонального замовлення на підготовку кадрів на 2024 рік.

1.5. Прийом до професійно-технічного училища №31 м. Полтава для здобуття освіти за рахунок бюджету Полтавської міської територіальної громади здійснюється на:

– первинну професійну підготовку;

– професійне (професійно-технічне) навчання (у тому числі перепідготовку) за іншою (іншими) професією (професіями), але не раніше ніж через три роки після завершення безоплатного здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за попередньо здобутою професією (професіями), за умови наявності підтвердженого страхового стажу не менше двох років і за наявності вільних місць після зарахування осіб, які безоплатно здобуватимуть професійну (професійно-технічну) освіту вперше (за умови затвердження регіонального замовлення на такий вид підготовки);

– професійне (професійно-технічне) навчання (у тому числі перепідготовку) за іншою професією, якщо за станом здоров’я особа втратила можливість виконувати роботу за попередньо здобутою професією, що підтверджується висновком медико-соціальної експертної комісії, до завершення трирічного періоду та/або за відсутності підтвердженого страхового стажу не менше двох років (за умови затвердження регіонального замовлення на такий вид підготовки);

– професійне (професійно-технічне) навчання (у тому числі перепідготовку) на запит про невідкладне забезпечення потреб держави (регіону) у підготовці необхідних кваліфікованих робітників (за умови затвердження регіонального замовлення на такий вид підготовки).

1.6. Прийом до професійно-технічного училища №31 м. Полтава для здобуття освіти за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб здійснюється:

– на первинну професійну підготовку понад регіональне замовлення;

– на професійне (професійно-технічне) навчання, перепідготовку, крім випадків, наведених у пункті 1.5, та підвищення кваліфікації.

 

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до училища здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор училища, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до училища на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі цих Типових правил, та затверджуються директором училища за погодженням Департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації, не пізніше 01 грудня поточного року та вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

2.4. Приймальна комісія:

– організовує прийом заяв та документів безпосередньо від вступника (його батьків та/або законних представників) та/або через електронний кабінет вступника, які реєструються у журналі реєстрації документів для вступу;

 • визначає форму ведення журналу реєстрації документів для вступу (паперова чи електронна);

– проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення закладу освіти;

– організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

– приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування в училище, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

– організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

– вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до училища доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та (або) інформаційні стенди, на своєму веб-сайті.

Форма здобуття освіти – денна.

2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому до професійно-технічного училища №31 м. Полтава: з 1 червня 2024 року до 31 серпня 2024 року. За рішенням Міністерства освіти і науки України та/або Департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації набір до закладу освіти може бути продовжено.

 

Порядок проходження медичного огляду вступників

Медичний огляд вступники проходять у закладах охорони здоров’я за місцем свого проживання для отримання медичної довідки (лікарського консультаційного висновку) за формою 086/о (затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України 14.02.2012 року, № 110) з лікарським висновком про професійну придатність навчатися за обраною професією.

Медичну   довідку  (лікарський  консультаційний  висновок)   за  формою  № 086/о вступники подають до приймальної комісії училища (разом з наданням основного пакету документів) у визначений термін.

 

Наявність місць в гуртожитку та умови їх надання

Вступники до приймальної комісії подають заяву про необхідність забезпечення місцем в гуртожитку. Порядок надання житлової площі та проживання в гуртожитку здійснюється на основі «Положення про учнівський гуртожиток ПТУ № 31 м. Полтава».

 

Порядок роботи приймальної комісії

Приймальна комісія працює щоденно (крім суботи та неділі) з 8.00 год. до 16.30 год. Перерва на обід з 12.30 до 13.00 год.

Щорічна робота приймальної комісії закінчується звітом, якій затверджується на підсумковому засіданні Приймальної комісії професійно-технічного училища №31 м. Полтава.

 

ІІІ. Порядок прийому заяв та документів для вступу

3.1. Вступники подають заяву про вступ до професійно-технічного училища №31 м. Полтава, вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти, місце проживання, у:

– паперовій формі (особисто);

– електронній формі (через електронний кабінет).

3.2. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

– документ про освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

 • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
 • 6 кольорових фотокарток розміром 3 × 4 см;
 • копії документів, що дають право на пільги при вступі до закладу професійної (професійно-технічної) освіти (за наявності);
 • копію документа, (одного з документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; посвідчує особу чи її спеціальний статус, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • довідку ОК-5, що підтверджує наявність страхового стажу (у разі потреби);
 • висновок медико-соціальної експертної комісії (у разі потреби);
 • копії військово-облікових документів;
 • письмову згоду на обробку персональних даних.

Якщо з об’єктивних причин (під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду)) документ про освіту відсутній, подається виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти про його отримання (без подання додатка до документа).

3.3. Вступнику видається розписка довільної форми з переліком отриманих приймальною комісією документів. Відмітка про отримання розписки долучається до документів вступника.

3.4. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією професійно-технічного училища №31 м. Полтава.

Професійно-технічне училище №31 м. Полтава створює консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі.

В електронному кабінеті вступник зазначає такі дані:

 • адресу електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету;

– пароль для входу до особистого електронного кабінету;

– серію та номер документа про раніше здобуту освіту (основи вступу);

– наявність документів, що дають право на пільги при вступі до училища.

В електронному кабінеті вступник завантажує:

 • скановану копію додатка до документа про освіту;

– фотокартку розміром 3 × 4 см;

– скановану копію медичної довідки за формою, установленою законодавством України.

Особи, які отримали в електронному кабінеті або на електронну пошту повідомлення про рекомендування до зарахування повинні впродовж 5 робочих днів подати оригінали (копії) документів, перелік яких зазначено у пункті 3.2 цього розділу.

Професійно-технічне училище №31 м. Полтава створює консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі.

3.5. Вступник може подати заяви на вступ одночасно не більше ніж до п’яти закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

 

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до училища здійснюється шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

за рейтинговим списком вступників за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту (для вступників на основі базової загальної середньої освіти) або середнього бала свідоцтва (атестата) про повну загальну середню освіту (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

за результатами співбесіди.

Середній бал свідоцтва (атестата) розраховується як середнє арифметичне річних оцінок з предметів інваріантної складової навчального плану, виставлених у додатку до свідоцтва (атестата) та оцінок, отриманих за державну підсумкову атестацію. (Предмети, з яких зроблено запис „звільнений (а)”, у загальну кількість не враховуються ). Округлення здійснюється до десятих частин бала (за 12-бальною шкалою).

4.2. Конкурсний відбір проводиться поетапно протягом усього періоду прийому документів згідно з графіком засідань приймальної комісії.

4.3. Під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду):

– у випадках, якщо кількість поданих заяв про зарахування перевищує кількість місць регіонального замовлення на відповідну професію та/або відповідний ліцензований обсяг, прийом до професійно-технічного училища №31 м. Полтава проводиться за результатами співбесіди, у тому числі дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій;

 • вступники мають право подати заяву на вступ до професійно-технічного училища №31 м. Полтава незалежно від місця проживання;

– професійно-технічне училище №31 м. Полтава не має права відмовити особі у прийнятті документів та у зарахуванні на навчання на умовах регіонального замовлення за відсутності реєстрації місця проживання особи на території відповідної територіальної громади.

4.4. Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України ,,Про професійну (професійно-технічну) освіту”.

4.5. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час, або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

 

V. Зарахування

5.1. Зараховуються до училища поза конкурсом:

– особи, яким відповідно до Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” надано таке право;

– діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 „Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування” (зі змінами);

– діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;

– особи, яким відповідно до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

– особи, яким відповідно до Закону України „Про підвищення престижності шахтарської праці”;

діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року №524 „Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємства”;

– діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 „Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді”.

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

– випускники закладу загальної середньої освіти, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

– випускники закладу загальної середньої освіти, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

– учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

– призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в рік вступу;

– особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України „Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до училища за обраною формою здобуття освіти.

У протокол заносяться дані: прізвище, ім’я та по-батькові вступника; середній бал документа про освіту; пільги, які має вступник.

5.4. Порядок оскарження результатів конкурсного відбору:

У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії. За наказом директора училища створюється апеляційна комісія, яка розглядає заяву та приймає рішення щодо зарахування на навчання.

У випадку незгоди з результатами конкурсного відбору, вступник або його батьки мають право на оскарження результатів у такому порядку:

− на ім’я голови приймальної комісії подається заява вступника або його батьків (для неповнолітніх) упродовж трьох днів після оголошення результатів;

– під час розгляду заяви сторонні особи, в т.ч. члени відповідних методичних та інших комісій, за виключенням вступника, заява якого розглядається, на засідання апеляційної комісії не допускаються. Розгляд кожної заяви проводиться якщо на засіданні апеляційної комісії присутні не менше 2/3 членів комісії.

– заява розглядається на засіданні апеляційної комісії в день її подання в присутності вступника, але не пізніше наступного дня після її подання. На засіданні апеляційної комісії повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера. Під час розгляду заяви секретар апеляційної комісії веде протокол, де записує всі зауваження членів комісії та висновки. Після закінчення засідання апеляційної комісії протокол з висновками підписується всіма членами апеляційної комісії, які приймали участь у засіданні.

− висновки апеляційної комісії оголошуються вступнику відразу після закінчення розгляду його заяви, про що особисто вступником робиться відповідний запис у протоколі засідання апеляційної комісії. У разі відсутності вступника на засіданні апеляційної комісії або відмови з його сторони підписати протокол засідання апеляційної комісії секретар комісії здійснює відповідний запис у протокол засідання апеляційної комісії.

Розгляд кожної заяви повинен продовжуватися не більше однієї академічної години.

Протоколи апеляційної комісії зберігаються в справах Приймальної комісії поточного року.

Порядок оскарження результатів конкурсного відбору доводиться через засоби наочної агітації (масової інформації) до відома вступників до початку конкурсного відбору.

5.5. Зарахування до училища здійснюється наказом директора училища.

5.6. Зарахування на навчання до професійно-технічного училища №31 м. Полтава за рахунок місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

 

VІ. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з професійно-технічного училища №31 м. Полтава. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій професійно-технічне училище №31 м. Полтава може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до професійно-технічного училища №31 м. Полтава, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати конкурсного відбору, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням Правил прийому до професійно-технічного училища №31 м. Полтава здійснюється Міністерством освіти і науки України та  Департаментом освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації.

 

Вхід
Пошук
Календар
«  Липень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Архів записів
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Корисні посилання
МОН ZNO PTOPO PTO IITZO PEDPRESA UZ POIPPO

Copyright MyCorp © 2024
Конструктор сайтів - uCoz
Адміністратор сайту: Кругліковська Надія Анатоліївна