Пт, 09.12.2022, 12:40
Вітаю Вас Гість | RSS

Професійно-технічне училище №31 м.Полтава

Меню сайту
Наше опитування
З якого джерела інформації Ви дізналися про наш навчальний заклад?
Всего ответов: 275
Міні-чат
200
Вікіпедія
Наше опитування
Вам подобається наш сайт?
Всего ответов: 163

Правила прийому

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до професійно-технічного училища № 31 м. Полтава

на 2022 рік

І. Загальна частина

 

        1.1. Правила прийому до професійно-технічного училища № 31 м. Полтава (далі – училище) розроблені відповідно до законодавства України та на основі Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України (далі – Типові правила), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 № 499 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.05.2013 за № 823/23355 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2019 № 1550).

1.2. До професійно-технічного училища №31 м. Полтава приймаються на навчання громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного і соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійну (професійно-технічну) освіту відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до училища.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до училища здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційними рівнем „кваліфікований робітник” на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 24.01.2020 № 20 Л „Про переоформлення ліцензії”.

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок місцевих бюджетів у межах затверджених обсягів регіонального замовлення на підготовку кадрів на 2021 рік, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами.

1.6. Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія

 

2.1. Прийом до училища здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор училища, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Керівник закладу освіти при організації вступної компанії та роботи приймальної комісії забезпечує виконання вимог Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 № 50 ,,Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)”.

2.4. Правила прийому до училища на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі цих Типових правил, та затверджуються директором училища за погодженням Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, не пізніше 01 грудня поточного року.

2.5. Приймальна комісія:

– організовує прийом заяв та документів;

– видає вступнику розписку про прийом його документів, завірену підписом відповідального секретаря приймальної комісії та печаткою училища;

– проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення закладу освіти;

– організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

– приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування в училище, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

– організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

– вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.6. Правила прийому до училища доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, інформаційні стенди, які мають обумовлювати:

– перелік професій згідно з отриманою ліцензією;

  • вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;
  • плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями;
  • форми та ступеневість навчання;
  • обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показаннями відповідно до законодавства;
  • перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форми їх проведення та системи оцінювання знань, умінь та навичок;
  • порядок зарахування на відповідну форму здобуття освіти та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;
  • порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;
  • порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);
  • наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;

Форма навчання – денна.

Порядок проходження медичного огляду вступників

      Медичний огляд вступники проходять у закладах охорони здоров’я за місцем свого проживання для отримання медичної довідки (лікарського консультаційного висновку) за формою 086/о (затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України 14.02.2012 року, № 110) з лікарським висновком про професійну придатність навчатися за обраною професією.

Медичну   довідку  (лікарський  консультаційний  висновок)   за  формою  № 086/о вступники подають до приймальної комісії училища (разом з наданням основного пакету документів).

Наявність місць в гуртожитку та умови їх надання

 

Вступники до приймальної комісії подають заяву про необхідність забезпечення місцем в гуртожитку. Порядок надання житлової площі та проживання в гуртожитку здійснюється на основі «Положення про учнівський гуртожиток ПТУ № 31 м. Полтава».

Порядок роботи приймальної комісії

 

Приймальна комісія працює з понеділка до п’ятниці (з 8.00 год. до 16.30 год.), обідня перерва (з 12.30 до 13.00 год.).

2.7. Прийом документів на навчання проводиться відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів з 10 травня 2021 року до 26 серпня 2022 року. За рішенням Міністерства освіти і науки України та/або Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації набір до закладу освіти може бути продовжено.

ІІІ. Документи для вступу

 

3.1. Вступники подають до приймальної комісії особисто заяву про вступ до училища, вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти, місце проживання, до якої додають:

– документ про освіту: свідоцтво про базову загальну середню освіту (для вступників на основі базової загальної середньої освіти), свідоцтво (атестат) про повну загальну середню освіту (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) – оригінал, при умові вступу на денну форму навчання за регіональним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;

– медичну довідку за формою 086/о, з лікарським висновком навчатися за обраною професією, установленою чинним законодавством,

– 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

– завірені копії документів, що дають право на пільги до вступу в училище.

          Вступники пред’являють особисто документ, що підтверджує громадянство та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання її біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про звернення за захистом в Україні.

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

ІV. Умови прийому

 

4.1. Прийом до училища здійснюється шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

за рейтинговим списком вступників за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту (для вступників на основі базової загальної середньої освіти) або середнього бала свідоцтва (атестата) про повну загальну середню освіту (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

за результатами співбесіди.

Середній бал свідоцтва (атестата) розраховується як середнє арифметичне річних оцінок з предметів інваріантної складової навчального плану, виставлених у додатку до свідоцтва (атестата) та оцінок, отриманих за державну підсумкову атестацію. (Предмети, з яких зроблено запис „звільнений (а)”, у загальну кількість не враховуються ). Округлення здійснюється до десятих частин бала (за 12-бальною шкалою).

4.2. У випадку, якщо конкурсний бал є однаковим, зарахування проводиться за вищим балом з профільного предмету, виставленого в документі про освіту:

 

Професія

Профільний предмет

Перукар (перукар-модельєр). Візажист

Хімія

Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник

Хімія

Кравець

Геометрія

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків

Фізика

Секретар керівника організації, установи підприємства. Адміністратор

Українська мова

 

4.3. Конкурсний відбір проводиться згідно затвердженого директором училища графіка.

Початок роботи – 9.00 годин.

4.4. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України „Про професійну (професійно-технічну) освіту”.

4.5. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час, або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

V. Зарахування

 

5.1. Зараховуються до училища поза конкурсом:

– особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

– діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 „Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування” (зі змінами);

– діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;

особи, яким відповідно до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

– особи, яким відповідно до Закону України „Про підвищення престижності шахтарської праці”;

діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року №524 „Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємства;

– діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 „Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді”.

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

– випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

– випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

– учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

– призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в рік вступу;

– особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України „Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”;

– особи, які вступають до училища за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до училища за обраною формою здобуття освіти.

У протокол заносяться дані: прізвище, ім’я та по-батькові вступника; середній бал документа про освіту; пільги, які має вступник.

5.4. Порядок оскарження результатів конкурсного відбору.

Оскарження результатів конкурсного відбору подається особисто вступником у письмовій формі (заява) в триденний термін після їх оголошення на ім’я голови приймальної комісії.

За наказом директора училища створюється апеляційна комісія, яка розглядає заяву та приймає рішення щодо зарахування на навчання.

Рішення апеляційної комісії приймається не пізніше 5 днів після оскарження та доводиться до відома вступника.

5.5. Зарахування в училище здійснюється наказом директора училища.

5.6. Зарахування до училища на навчання громадян на первинну професійну підготовку за рахунок місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

VІ. Прикінцеві положення

 

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в закладі загальної середньої освіти.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з училища. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані на навчання до училища. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій училище може проводити додатковий прийом.

6.3. Особам, які не зараховані до училища, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням правил прийому до училища здійснюється Міністерством освіти і науки України, Департаментом освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації.

Заступник директора з НВхР     Дмитро БІЛАЙ                    

Вхід
Пошук
Календар
«  Грудень 2022  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Архів записів
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Корисні посилання
МОН ZNO PTOPO PTO IITZO PEDPRESA UZ POIPPO

Copyright MyCorp © 2022
Конструктор сайтів - uCoz
Адміністратор сайту: Кругліковська Надія Анатоліївна